Mikortól rablás a lopás?

Rablás

Sajnos előfordul az emberrel, hogy meglopják. Értékeit hagyja mindig őrzött helyen és óvatosan bánjon velük, hiszen soha nem lehet tudni, mikor tulajdonítják el azokat! Rablás esetén az értékeket megfosztják jog szerinti tulajdonosától, és nem ritka eset, hogy a rajtakapott tolvaj a károsult testi épségét vagy épp az életét fenyegeti.

Az ítélet meghozatalakor sokat számítanak a rablás által okozott testi sérülések, ugyanis, ha 8 napon túli sebeket ejtett a vádlott, a bíró keményebb ítéletet szab ki a bűnösre. Az is rablásnak számít, ha a tetten ért tolvaj megpróbálja megőrizni az újonnan megkaparintott értéket, és ennek érdekében erőszakot alkalmaz.

Ellenben, ha a megszerzett értékeket hátrahagyva menekül, és ez alatt okoz testi sérüléseket, az már nem minősül lopásnak. Amennyiben a rablást fegyveres elkövető követte el, vagy több ember csoportosan, úgynevezett bűnszövetség, akkor súlyos bűncselekménynek könyvelik el. Ha valaki megpróbál lopni, oly módon, hogy kést ránt elő és fenyeget, de nem sikerül megszereznie semmit sem, az szintén büntetendő.