Pályázatmenedzsment

PÁLYÁZATMENEDZSMENTTEL FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁSOK MINŐSÍTÉSE PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Magyar Közigazgatási Karhoz az alábbi pályázatmenedzsmenttel foglalkozó vállalkozások minősítésére kiírt ajánlatkérési felkérésre beérkezett pályázatok alapján az

•      Infinity Pénzügyi és Informatikai Szolgáltató

és Tanácsadó Kft.

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1./c

•      CONTROLL HOLDING Tanácsadó Rt.

1124 Budapest, Fürj u. 18.

jogosult az MKK által minősített pályázati szakértő megjelölés használni.

Felkérés ajánlattételre

A felkérés célja:

Pályázatmenedzsmenttel foglalkozó vállalkozások minősítése

Pályázhatnak:

Pályázatmenedzsmenttel foglakozó vállalkozások

A felkérés háttere:

Az Európai Uniós csatlakozással még tovább bővül az önkormányzatok számára pályázati úton elérhető források köre. Ennek következtében a megjelenő pályázatok közötti eligazodással, a pályázatok elkészítésével egyre több önkormányzat szakértő céget bíz meg. A Magyar Közigazgatási Kar (MKK) fontosnak tartja, hogy az önkormányzatok minőségi szolgáltatásban részesüljenek ezen a területen: a pályázati lehetőségekről időbenértesüljenek és szakszerű tájékoztatást kapjanak, valamint pályázataik elkészítése és lebonyolítása megfelelő módon történjen. Ennek érdekében az MKK felméri, minősíti, és tagjai számára kiajánlja a pályázatíró vállalkozásokat, ezzel segítve, hogy az önkormányzatok szükséges fejlesztéseikhez megfelelő pályázati forrásokhoz juthassanak hozzá.

Jelentkezés feltételei:

• Megfelelő referenciával rendelkezik.

• A pályázatok menedzselésében önállóan, vagy konzorciumban komplex szolgáltatást nyújt.

• Kidolgozott koncepcióval rendelkezik az önkormányzati pályázás területén.

Előnyben részesül, amennyiben:

• A vállalkozás legalább 3 éve működik a pályázatmenedzselés területén.

• Legalább 3 európai uniós projektekben koordinátorként vagy partnerként részt vett.

• A vállalkozás önkormányzati tapasztalattal rendelkezik.

• Van olyan alkalmazottja , aki pályázatokkal kapcsolatos akkreditált képzésben részt vett.

• A munkájával kapcsolatban elismeréssel, akkreditációval rendelkezik (hazai vagy Európai Uniós).

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2004. július 31.

A pályázatokat – maximum 5 oldal terjedelemben – elektronikus formában kérjük megküldeni afotitkar@kozigkar.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy a pályázatban tüntesse fel a vállalkozáshoz kapcsolódó alapvető adatokat (cég fő tevékenysége, cégbejegyzés, cég előző évi árbevétele, adózás előtti eredménye, képviselő neve, elérhetősége, cég elérhetősége, honlapja stb.) és legalább három referenciát, illetve a hozzátartozó elérhetőségeket jelöljön meg.

További információ:

Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár Magyar Közigazgatási Kar (06 30) 670 19 61 vagy fotitkar@kozigkar.hu

Budapest, 2004. július 9.

Magyar Közigazgatási Kar