A KIH szolgáltatásai

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok
igazságügyi szolgálatai feletti szakmai irányító szerv jogköreit a következő
területeken. A Jogi Segítségnyújó Szolgálat elsődleges célja, hogy a magyar
állam jövedelemre és az aktuális ügytárgyra való tekintet nélkül mindazon
polgárai jogainak érvényre juttatásához segítséget nyújtson, akik bármilyen
okból kialakult hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek arra.

A modern büntetéspolitikai felfogás szerint dolgozik a Pártfogó Felügyelői Szolgálat melynek
feladata, hogy a pártfogó felügyelő a büntetőeljárás és a végrehajtás
folyamatában kellő súllyal legyen jelen, és közvetítő szerepet lásson el az
elkövető, valamint az áldozat és a társadalom között, célkiűzése pedig a bűnismétlés
veszélyének csökkentése és az elkövető társadalmi reintegrációra való esélyének
növelése. …

A mediációról röviden

A mediáció egy kevesek által ismert, ám hatékony konfliktuskezelő módszer, amelyet a
legkülönfélébb vitás helyzetek megoldása érdekében lehet alkalmazni. A
helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet szerint a bűn elkövetése a terhelt
és a sértett között speciális konfliktust eredményez, amelyet azonban a mediáció
büntetőügyekben alkalmazott módszereivel többnyire sikeresen lehet kezelni.

A büntető ügyekben folytatott közvetítői eljárásban a megyei/fővárosi kormányhivatalok
igazságügyi szolgálatainak e feladatra kiképzett pártfogó felügyelői, valamint szerződött,
speciális képzettségű ügyvédek járnak el mediátorként. A mediáció törvényi
hátterét a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 221/A. §-a és a
büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII.
törvény biztosítja.…

Pártfogó Felügyelői Szolgálat

A közigazgatás egyik kevéssé ismert ágazata a
Pártfogó Felügyelői Szolgálat, melynek elsődleges célja a bűnismétlés
kockázatának csökkentése.

A pártfogó felügyelő az elkövető következetes és
szükségszerű ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények
érvényesülését, munkája során a közösség védelmét is szolgálja, illetve a
pártfogó, a támogatói tevékenységével a bűnelkövető társadalmi integrációjának
esélyét növeli. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat a helyreállító
igazságszolgáltatás elve alapján működik. Célja, hogy az elkövető szembesüljön
tettének következményeivel, s hogy az áldozat, a megsértett közösség és a
bűnelkövető közötti közvetítéssel a bűncselekmény okozta károk mérséklődjenek.…

Megerősödött közigazgatás az országban

Bizonyára mindenki tapasztalhatta, észrevehette, hogy a 2010-es év folyamán, a közigazgatási rendszer igencsak megingott az ország területén, azonban ez az évek folyamán, egészen napjainkig hatalmas javulást, előrehaladást tanúsított. Ennek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a közigazgatás egy igencsak megerősödött testület lett, amit a közigazgatási és igazságügyi miniszter is megerősített a napokban. Elmondása szerint, a közigazgatás tárgyi feltételei is javultak és ezt, akár a polgárok is megtapasztalhatják, megtapasztalhatták a különböző hivatalos ügyek intézése alkalmával.

Azt is megtudhattuk, hogy az utóbbi idők folyamán, a közigazgatás egy reformon esett át, aminek a célja az állam megújítása volt az állampolgárok számára, javára.…