Köztisztviselők

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött a

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ)

Magyar Közigazgatási Kar (MKK)

Városi Jegyzők Egyesülete (VJE)

között a

Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV)

társadalmi szervezet létrehozásáról.

1) A felek kellő felhatalmazás mellett megállapodnak abban, hogy létrehozzák – e megállapodás mellékletét képező, már egyeztetett Alapszabály-tervezetben foglaltak szerint – a Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetségét (a továbbiakban: Szövetség).

2) A felek vállalják, hogy a Szövetség létrehozása és bejegyzése érdekében képviselőiket 2002. október 30-ig – egymással kölcsönös írásbeli közlést követően -megjelölik, és felhatalmazzák kötött mandátummal az Alapszabály-tervezet – változtatás nélküli – 2002. december 31-éig történő elfogadására.

3) A felek elhatározzák, hogy a Szövetség székhelye Budapest, Városház u. 7. II/202. címen kerül az Alapszabály-tervezetben megállapításra és bírósági bejegyzésre, azonban az ügyintézés és a tényleges működés helye, a mindenkori szövetségi elnököt kiállító tagszervezetnek, a Szövetség Alapszabály-tervezetében telephelyként bejegyzett székhelye.

Kelt Siófokon, 2002. szeptember 13-án

Dr. Forgács István sk.
a JOSZ elnöke
Dr. Fogarasi József sk.
az MKK elnöke
Dr. Bíró László sk.
a VJE elnöke

KÖZTISZTVISELŐK SZAKMAI

SZERVEZETEINEK SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLYA

Preambulum

A Jegyzők Országos Szövetsége, a Magyar Közigazgatási Kar és a Városi Jegyzők Egyesülete elhatározzák, hogy

–         a közigazgatási és személyi állománya szakmai egységességéről, valamint a köztisztviselői szakma egységes érdekképviseletét és érdekvédelmét ellátó köztestület létrehozásának és szükségességéről Budapesten 2001. február 23-án közösen aláírt szándéknyilatkozat,

–         valamint a szándéknyilatkozatban foglaltak végrehajtása érdekében létrehozandó szervezet felállítása tárgyában Szerencsen 2001. szeptember 7-én elfogadott közös állásfoglalás alapján

a közigazgatás egységes országos szakmai érdekképviseletének megteremtése érdekében a

KÖZTISZTVISELŐK SZAKMAI

SZERVEZETEINEK SZÖVETSÉGE

Alapszabályát

az alábbiak szerint alkotják meg.

A Jegyzők Országos Szövetsége (székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.; nyilvántartásba vételről rendelkező bíróság és határozatának száma: Pest Megyei Bíróság 1.Pk.60.468/1994/2.; nyilvántartási száma: E.252), a Magyar Közigazgatási Kar (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7. sz.; nyilvántartásba vételről rendelkező bíróság és határozatának száma: Fővárosi Bíróság 6.Pk.62.472/1990.; nyilvántartási száma: 2233.) és a Városi Jegyzők Egyesülete (székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. sz.; nyilvántartásba vételről rendelkező bíróság és határozatának száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 7.Pk.61.337/1992/2.; nyilvántartási száma: 1337) megalapítják a Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetségét és annak Alapszabályát az alábbiak szerint állapítják meg:

1. Általános rendelkezések

1.1. A szövetség neve: Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége

1. 2. Rövidített elnevezés: KÖZSZÖV

1. 3. A szövetség jellege: egyesületi jelleggel működő országos szakmai képviseleti szerv.

1. 4. A szövetség székhelye: 1052, Budapest, Városház u. 7. II/202.

1. 5. A szövetség telephelyei: 5100, Jászberény, Lehel vezér tér 18.

3900, Szerencs, Rákóczi u. 89.

1. 6. A Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) önálló jogi személy.

2. A Szövetség célja

2.1. A Szövetség tagjai érdekérvényesítő tevékenységének összehangolása, a közös köztisztviselői érdekek megfogalmazása, azok hatékony védelme, képviselete, érvényesítése a kormányzati szerveknél, folyamatos együttműködés nemzetközi köztisztviselői szervezetekkel.

Együttműködés önkormányzati és más szakmai vagy érdekvédelmi szervezetekkel, kapcsolattartás a szakmai központi állami, területi és helyi szervekkel, más gazdasági, társadalmi, érdekképviseleti szervezetekkel.

2.2. a.) A közigazgatás egységességének, a közhivatal viseléshez való alkotmányos jog érvényesülésének és garanciájának biztosítása, képviselete.

b.) A köztisztviselői szakma és hivatástudat magasabb szintre emelése érdekében a köztisztviselők köztestületének törvény általi létrehozásának előmozdítása.

c.) A Köztisztviselői Etikai Kódex megalkotásának és működtetésének társadalmi alapokra helyezése és ebben való részvétel.

d.) Közreműködés a közigazgatás személyzetével kapcsolatos egyes állami intézkedések és döntések előkészítésében, illetve végrehajtása megszervezésében.

2.3. A köztisztviselői jogok védelme, azok érvényre juttatása.

2.4. Közreműködés a tagok és köztisztviselők számára szervezett folyamatos oktatásban és továbbképzésben.

2.5. A kormány jogalkotási programjaival összhangban a jogszabály-előkészítési eljárásban való aktív részvétel. A jogszabályok véleményezése, egyeztetése után közös állásfoglalások kialakítása, továbbá jogalkotásra irányuló önálló kezdeményezés.

2.6. A Szövetség, annak tagjai és a köztisztviselők nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, az EU-csatlakozástérintő kérdésekben azok érdekeinek képviselete.

2.7. A Szövetség tagjai közötti belső információs rendszer, adat- és dokumentációs bázis kialakítása, kiadványok megjelentetése.