Tagfelvételi Lap

—– A tagfelvételi lap mintája —–

T A G F E L V É T E L I   L A P

Alulírott kérem felvételemet a Magyar Közigazgatási Kar ………………………………………………
Tagozatánál a Kar rendes tagjaként. Az Alapszabályt megismertem és elfogadom, az Alapszabály 11. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelek, kizáró körülmény nem áll fenn.

1.   Név: ………………………………………………………………………………………………………………

2.   Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………………

3.   Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………………………………..

4.   Legmagasabb iskolai végzettség: …………………………………………………………………………

5.   Munkahely neve: ………………………………………………………………………………………………

6.   Munkahely címe: ……………………………………………………………………………………………..

7.   Beosztás:……………………………………… E-mail:……………………………………………………..

8.   Munkahelyi telefon:…………………………. Munkahelyi fax:………………………………………….

9.   Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………

10.Telefon: ……………………………………… E-mail: ……………………………………………………..

Hozzájárulok, hogy a Magyar Közigazgatási Kar belső használatra az adataimat kezelje.

Vállalom, hogy az adatok változását a Tagozatvezetőnek 8 napon belül írásban bejelentem.

Kelt, …………………………………………………..

……………………………………………….

Kérelmező

A Tagozat tölti ki!

10. Tagsági viszony kezdete: ………………………………………………………………………………….

11. Tagozat: Magyar Közigazgatási Kar ………………………………………………………  Tagozata

12. A felvételi határozat száma, kelte: ……………………………………………………………………….

13. Tagsági viszony megszűnés ideje, jogcíme: ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

14. A megszűnési határozat száma, kelte: ………………………………………………………………….

Kelt, …………………………………………………..

……………………………………………….

Tagozatvezető