A KIH szolgáltatásai

Közigazgatás
Közigazgatás

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok
igazságügyi szolgálatai feletti szakmai irányító szerv jogköreit a következő
területeken. A Jogi Segítségnyújó Szolgálat elsődleges célja, hogy a magyar
állam jövedelemre és az aktuális ügytárgyra való tekintet nélkül mindazon
polgárai jogainak érvényre juttatásához segítséget nyújtson, akik bármilyen
okból kialakult hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek arra.

A modern büntetéspolitikai felfogás szerint dolgozik a Pártfogó Felügyelői Szolgálat melynek
feladata, hogy a pártfogó felügyelő a büntetőeljárás és a végrehajtás
folyamatában kellő súllyal legyen jelen, és közvetítő szerepet lásson el az
elkövető, valamint az áldozat és a társadalom között, célkiűzése pedig a bűnismétlés
veszélyének csökkentése és az elkövető társadalmi reintegrációra való esélyének
növelése. Az Áldozatsegítő Szolgálat napjaink büntetőpolitikájának kiemelt feladataként
célul tűzte ki a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a
bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek
enyhítését.

Az egyik legközismertebb közigazgatási alapon nyugvó metódus a magyarországi
kárpótlási, kárrendezési tevékenység, melynek története igen fiatal.
1989-ben kezdődött, amikor a magyar állam megkövette az emberi jogaikban
sérelmet szenvedetteket, majd törvényt alkotott az 1956-os népfelkeléssel
összefüggő elítélések orvoslásáról és 1990-ben létrehozta a Kárpótlási Hivatalt.

Kovács Rhewa Andrea