A mediációról röviden

Mediáció
Mediáció

A mediáció egy kevesek által ismert, ám hatékony konfliktuskezelő módszer, amelyet a
legkülönfélébb vitás helyzetek megoldása érdekében lehet alkalmazni. A
helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet szerint a bűn elkövetése a terhelt
és a sértett között speciális konfliktust eredményez, amelyet azonban a mediáció
büntetőügyekben alkalmazott módszereivel többnyire sikeresen lehet kezelni.

A büntető ügyekben folytatott közvetítői eljárásban a megyei/fővárosi kormányhivatalok
igazságügyi szolgálatainak e feladatra kiképzett pártfogó felügyelői, valamint szerződött,
speciális képzettségű ügyvédek járnak el mediátorként. A mediáció törvényi
hátterét a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 221/A. §-a és a
büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII.
törvény biztosítja.

A közvetítői eljárást törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén a bűncselekmény elkövetője és áldozata egyaránt önként
kezdeményezheti. Az önkéntességet és az együttműködési szándékot az eljárás
teljes szakaszában vizsgálni kell. A mediáció során elhangzott információk
titkosak, az ott keletkezett iratok más eljárásban nem használhatóak fel.

A mediátor ellenőrzi a megállapodásban foglaltak teljesítését, és erről jelentést
tesz az ügyésznek vagy a bírónak. A közvetítői eljárásban született
megállapodások teljesítése esetén, a bűncselekmény jellegétől függően a
büntetőeljárást vagy megszüntetik, vagy a bíró a büntetés kiszabásánál korlátlan
enyhítést alkalmazhat.

Kovács Rhewa Andrea