Pártfogó Felügyelői Szolgálat

Közigazgatás
Közigazgatás

A közigazgatás egyik kevéssé ismert ágazata a
Pártfogó Felügyelői Szolgálat, melynek elsődleges célja a bűnismétlés
kockázatának csökkentése.

A pártfogó felügyelő az elkövető következetes és
szükségszerű ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények
érvényesülését, munkája során a közösség védelmét is szolgálja, illetve a
pártfogó, a támogatói tevékenységével a bűnelkövető társadalmi integrációjának
esélyét növeli. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat a helyreállító
igazságszolgáltatás elve alapján működik. Célja, hogy az elkövető szembesüljön
tettének következményeivel, s hogy az áldozat, a megsértett közösség és a
bűnelkövető közötti közvetítéssel a bűncselekmény okozta károk mérséklődjenek.

A Szolgálat munkatársai által készített környezettanulmány főként a fiatalkorúak
elleni büntetőeljárásban kötelezően beszerzendő bizonyítási
eszköz. A tanulmány elkészítése során a pártfogó felügyelő megtekinti az
érintett lakóhelyét, feladatai közé tartozik iskolai, és/vagy munkahelyi véleményt
beszerzése, meghallgatja a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét és/vagy gyámját,
illetve információt kér az elkövető lakóhelye szerinti illetékes regionális gyermekjóléti
szolgálattól, szükség esetén a fiatalkorút befogadó intézménytől.

A környezettanulmánynak tartalmaznia kell a terhelt személy szociális
körülményeire, aktuális egészségi állapotára, lakhatási körülményeire,
szaktudására, munkahelyére, foglalkozására, jövedelmi viszonyaira, szabadidős
szokásaira vonatkozó információkat.

Kovács Rhewa Andrea